نموزین

پروانه ها

راسته: بال پولک داران
راسته لاتین: LEPIDOPTERA
خانواده: چلچله پروانگان
خانواده لاتین: Papilionidae
اسم علمی: Parnassius Mnemosyne
اسم انگلیسی:
زیستگاه

دامنه های مرتعی کوهستان ها ، شیب های تند صخره ای و علف زارهای سر سبز و پر گل حاشیه ی جنگل ها
گروه : روز پرواز
پراکنش در ایران : کپه داغ تا رشته کوه های البرز و آذربایجان و رشته کوه های زاگرس تا جنوب شیراز

تغذیه:

از شهد گل های مختلفی از جمله آویشن ، پونه ، بهارک ، آنغوزه ، نخود و باقلا

حفاظت:

جمعیت این پروانه در برخی مناطق کشور به علت چرای بی رویه و زود هنگام دام به شدت کاهش یافته است . ولی جمعیت آن ها هنوز ، در بسیاری از مناطق مناسب است .


1562بازدید

نموزین
نموزین

پروانه ها

موزه طبیعت و حیات وحش ایران در بخش های متعدد نمایشگر نمونه های زیستی متنوع ایران است و در سالن های آن پنج راسته پستانداران شامل خرگوشها، جوندگان، گوشتخواران، فردسمان، زوج سمان در 13خانواده در برگیرنده خرگوش، سنجاب، موش، سگ سانان، خرسها، راسو، کفتار، گربه سانان، اسب و الاغ، گوزن، گاوسانان، خوکها و فک ها بیش از 26 گونه از موجودات را به نمایش گذاشته است .
همچنین افزون بر 165 گونه پرنده از مجموع حدود 517 گونه پرنده شناسایی شده در ایران در سالن های موزه به نمایش در آمده است. از نمونه های قابل توجه و کمیابی که به مجموعه جانوری موزه اضافه شده پوست ببر منقرض شده ایران است.