دات نت نیوک

با  توجه به تعریف ایکوم ،  که موزه ها را نهادی دائمی با اهداف غیر انتفاعی در خدمت جامعه و توسعه  آن میداند و پژوهش هایی را در مورد شواهد مادی بشر و محیط زیست  انجام می دهد ، این شواهد را گرد هم می آورد ، منتشر میسازد و به منظور مطالعه ، آموزش و تحقیق در اختیار همگان قرار میدهد ، موزه دارآباد نیز بعنوان یک موزه تاریخ طبیعی قصد دارد علاوه بر به نمایش گذاشتن نمونه ها که بیشتر جنبه تفریحی و سرگرمی دارد، بخش های آموزشی و تحقیقاتی خود را با تشکیل هیئت علمی در کلیه زمینه ها و تخصص های مرتبط با اهداف موزه گسترش داده و تقویت نماید.
—    لذا با قبول این موضوع که میراث های به جا مانده شامل میراث فرهنگی ، تاریخی و طبیعی است و میراث طبیعی کشورمان از قدمت چند صد میلیون ساله برخوردار می باشد.ما نیز قصد آن داریم با ارتقا زیر ساخت های علمی – تحقیقاتی در زمینه های علوم طبیعی ، موزه را به موزه ملی در زمینه حیات وحش تبدیل نموده و به عنوان یک پایگاه و مرجع علمی – تحقیقاتی به ایران و جهان معرفی نماییم.
مهمترین وظیفه موزه های تاریخ طبیعی مطالعه و بررسی میراث طبیعی و انتقال این دانش از طریق آموزش و به نمایش گذاردن نمونه های قابل نگهداری در جهت افزایش دانش زیست محیطی مردم و تشویق به حفاظت از آنها است.
از دلایل پیدایش این مجموعه ها ، که در بر گیرنده نمونه های طبیعی هستند ، افزایش علاقه به تاریخ انسانی و طبیعی از جمله حیات وحش بوده است .حیات وحش به معنای تمام موجودات زنده از گیاهان ، جانوران ، باکتری ها و سایر موجودات ذره بینی که در محیط طبیعی خود زندگی می کنند.
کشور ما به علت وسعت زیاد ، چین خوردگی ها ، پستی و بلندی ها و شرایط اقلیمی خاص از زیستگاه های طبیعی با ارزش است که گونه های متنوع و بی نظیری از حیات وحش گیاهی و جانور را در دل خود جای داده است.این شرایط اقلیمی ویژه موجب شده است تا حدود 8000 گونه گیاهی ، حدود 1141 گونه جانوری در برگیرنده بیش از 517 گونه پرنده ، حدود 234 گونه خزنده ، 174 گونه ماهی ، 194 گونه پستانداران ، 22 گونه دوزیست و تعداد قابل توجهی از بی مهرگان در این محیط به زیست خود ادامه می دهند.هر چند توجه به این امر ضروری است  که از میان این گیاهان و جانوران تعدادی از گونه ها در معرض خطر انقراض قرار دارد .
موزه در سال 1376به عضویت شورای بین المللی موزه ها ( ICOM) و کمیسیون آموزش و ارتباطات سازمان جهانی حفاظت از طبیعت (IUCN-CEC) در آمد و در همین سال به شبکه جهانی اینترنت نیز پیوست.  
موزه طبیعت و حیات وحش ایران در بخش های متعدد نمایشگر نمونه های زیستی متنوع ایران است و در سالن های آن پنج راسته پستانداران شامل خرگوشها، جوندگان، گوشتخواران، فردسمان، زوج سمان در 13خانواده در برگیرنده خرگوش، سنجاب، موش، سگ سانان، خرسها، راسو، کفتار، گربه سانان، اسب و الاغ، گوزن، گاوسانان، خوکها و فک ها بیش از 26 گونه از موجودات را به نمایش گذاشته است .
همچنین افزون بر 165 گونه پرنده از مجموع حدود 517 گونه پرنده شناسایی شده در ایران در سالن های موزه به نمایش در آمده است. از نمونه های قابل توجه و کمیابی که به مجموعه جانوری موزه اضافه شده پوست ببر منقرض شده ایران است.
 

موزه طبیعت و حیات وحش ایران در بخش های متعدد نمایشگر نمونه های زیستی متنوع ایران است و در سالن های آن پنج راسته پستانداران شامل خرگوشها، جوندگان، گوشتخواران، فردسمان، زوج سمان در 13خانواده در برگیرنده خرگوش، سنجاب، موش، سگ سانان، خرسها، راسو، کفتار، گربه سانان، اسب و الاغ، گوزن، گاوسانان، خوکها و فک ها بیش از 26 گونه از موجودات را به نمایش گذاشته است .
همچنین افزون بر 165 گونه پرنده از مجموع حدود 517 گونه پرنده شناسایی شده در ایران در سالن های موزه به نمایش در آمده است. از نمونه های قابل توجه و کمیابی که به مجموعه جانوری موزه اضافه شده پوست ببر منقرض شده ایران است.