بانوی آراسته

پروانه ها

راسته: بال پولک داران
راسته لاتین: LEPIDOPTERA
خانواده: چارپا پروانگان
خانواده لاتین: NYMPHALIDAE
اسم علمی: VANESSA CARDUI
اسم انگلیسی:
زیستگاه

در همه نوع زیستگاه از کناره های سواحل شمالی و جنوبی تا مرکزی ترین نقاط ایران ، میان دشت های وسیع و حتی قله های مرتفع
پراکنش در ایران : میان دشت های وسیع و حتی قله های مرتفع

تغذیه:

از شهد گیاهان مانند تمشک ، گز ، پونه ، پلم ، آویشن ، کلاه میر حسن ، قاصدک و از بوته های خار مانند کنگر

حفاظت:

در وضعیت مساعدی به سر می برد


1298بازدید

بانوی آراسته
بانوی آراسته

پروانه ها

موزه طبیعت و حیات وحش ایران در بخش های متعدد نمایشگر نمونه های زیستی متنوع ایران است و در سالن های آن پنج راسته پستانداران شامل خرگوشها، جوندگان، گوشتخواران، فردسمان، زوج سمان در 13خانواده در برگیرنده خرگوش، سنجاب، موش، سگ سانان، خرسها، راسو، کفتار، گربه سانان، اسب و الاغ، گوزن، گاوسانان، خوکها و فک ها بیش از 26 گونه از موجودات را به نمایش گذاشته است .
همچنین افزون بر 165 گونه پرنده از مجموع حدود 517 گونه پرنده شناسایی شده در ایران در سالن های موزه به نمایش در آمده است. از نمونه های قابل توجه و کمیابی که به مجموعه جانوری موزه اضافه شده پوست ببر منقرض شده ایران است.