لاک پشت مالایی

لاک پشت

راسته:
راسته لاتین:
خانواده:
خانواده لاتین:
اسم علمی: Malayan turtle
اسم انگلیسی: Tronyx Subplanus
زیستگاه

رودخانه ها و دریاچه های آب شیرین
پراکنش در ایران :چین ، ژاپن ، کره و فلیپین

تغذیه:

قورباغه ، ماهی ها و دوزیستان زادولد : تخم گذار

حفاظت:


1069بازدید

لاک پشت مالایی
لاک پشت مالایی

لاک پشت

موزه طبیعت و حیات وحش ایران در بخش های متعدد نمایشگر نمونه های زیستی متنوع ایران است و در سالن های آن پنج راسته پستانداران شامل خرگوشها، جوندگان، گوشتخواران، فردسمان، زوج سمان در 13خانواده در برگیرنده خرگوش، سنجاب، موش، سگ سانان، خرسها، راسو، کفتار، گربه سانان، اسب و الاغ، گوزن، گاوسانان، خوکها و فک ها بیش از 26 گونه از موجودات را به نمایش گذاشته است .
همچنین افزون بر 165 گونه پرنده از مجموع حدود 517 گونه پرنده شناسایی شده در ایران در سالن های موزه به نمایش در آمده است. از نمونه های قابل توجه و کمیابی که به مجموعه جانوری موزه اضافه شده پوست ببر منقرض شده ایران است.