گوزن میول

گوزن ها

راسته: زوج سمان
راسته لاتین: Artiodactyla
خانواده: گوزن ها
خانواده لاتین: CERVIDAE
اسم علمی: Odocoileus hemionus
اسم انگلیسی: Mule Deer
زیستگاه

از کوههای مرتفع تا بیابانها و دشتها .
پراکندگی در ایران : وجود ندارد .
پراکندگی جهانی : در نواحی غربی کانادا و آمریکا و پراکندگی آن تا شمال مکزیک هم کشیده شده است .

تغذیه:

علف ها ، جوانه ها ، سرشاخه ها ، قارچها ، میوه های هسته دار .

حفاظت:

تعداد گوزنهای میول را تنها در آمریکا بیش از سه میلیون رأس تخمین می زنند و حتی با
صدور مجوز شکار به نظر میرسد که در حال حاضر خطری جدی نسل این حیوان را تهدید نمی کند .


1017بازدید

گوزن میول
گوزن میول

گوزن ها

موزه طبیعت و حیات وحش ایران در بخش های متعدد نمایشگر نمونه های زیستی متنوع ایران است و در سالن های آن پنج راسته پستانداران شامل خرگوشها، جوندگان، گوشتخواران، فردسمان، زوج سمان در 13خانواده در برگیرنده خرگوش، سنجاب، موش، سگ سانان، خرسها، راسو، کفتار، گربه سانان، اسب و الاغ، گوزن، گاوسانان، خوکها و فک ها بیش از 26 گونه از موجودات را به نمایش گذاشته است .
همچنین افزون بر 165 گونه پرنده از مجموع حدود 517 گونه پرنده شناسایی شده در ایران در سالن های موزه به نمایش در آمده است. از نمونه های قابل توجه و کمیابی که به مجموعه جانوری موزه اضافه شده پوست ببر منقرض شده ایران است.