کاریبو ( گوزن شمالی )

گوزن ها

راسته: زوج سمان
راسته لاتین: Artiodactyla
خانواده: گوزن ها
خانواده لاتین: Cervidae
اسم علمی: Rangifer tarandus
اسم انگلیسی: Reindeer Caribou
زیستگاه

مناطق جنگلی و قطبی
پراکندگی : شمال اروپا ، کانادا ، شوروی سابق ، آلاسکا

تغذیه:

علفخوار

حفاظت:


1149بازدید

کاریبو ( گوزن شمالی )
کاریبو ( گوزن شمالی )

گوزن ها

موزه طبیعت و حیات وحش ایران در بخش های متعدد نمایشگر نمونه های زیستی متنوع ایران است و در سالن های آن پنج راسته پستانداران شامل خرگوشها، جوندگان، گوشتخواران، فردسمان، زوج سمان در 13خانواده در برگیرنده خرگوش، سنجاب، موش، سگ سانان، خرسها، راسو، کفتار، گربه سانان، اسب و الاغ، گوزن، گاوسانان، خوکها و فک ها بیش از 26 گونه از موجودات را به نمایش گذاشته است .
همچنین افزون بر 165 گونه پرنده از مجموع حدود 517 گونه پرنده شناسایی شده در ایران در سالن های موزه به نمایش در آمده است. از نمونه های قابل توجه و کمیابی که به مجموعه جانوری موزه اضافه شده پوست ببر منقرض شده ایران است.