شوکا

گوزن ها

راسته: زوج سمان
راسته لاتین: Artiodactyla
خانواده: گوزن ها
خانواده لاتین: CERVIDAE
اسم علمی: Capreolus capreolus
اسم انگلیسی: Roe Deer
زیستگاه

مناطق جنگلی با پوشش زیرین نسبتا متراکم ، جنگل های جوان ، جنگل های بین دشت و مناطق کوهستانی
پراکنش : زیستگاه شوکا مناطق جنگلی است . این گوزن در اروپا و آسیا پراکندگی دارد . پراکندگی شوکا در ایران شامل کلیه مناطق جنگلی خزر و جنگلهای بلوط مناطق اورامانات در غرب کشور است .

تغذیه:

شوکاها علفخوارند و اغلب از علوفه ، برگها ، سرشاخه درختان و قارچهای جنگلی تغذیه می کنند .

حفاظت:

بدلایلی از قبیل قطع درختان جنگلی و تخریب زیستگاه ، جمعیت شوکا ها رو به کاهش گذاشته است . در حال حاضر ، اطلاعات چندانی در مورد جمعیت شوکاهای ایران در دست نیست اما این جانور در ردیف پستانداران حمایت شده ایران است .


1133بازدید

شوکا
شوکا

گوزن ها

موزه طبیعت و حیات وحش ایران در بخش های متعدد نمایشگر نمونه های زیستی متنوع ایران است و در سالن های آن پنج راسته پستانداران شامل خرگوشها، جوندگان، گوشتخواران، فردسمان، زوج سمان در 13خانواده در برگیرنده خرگوش، سنجاب، موش، سگ سانان، خرسها، راسو، کفتار، گربه سانان، اسب و الاغ، گوزن، گاوسانان، خوکها و فک ها بیش از 26 گونه از موجودات را به نمایش گذاشته است .
همچنین افزون بر 165 گونه پرنده از مجموع حدود 517 گونه پرنده شناسایی شده در ایران در سالن های موزه به نمایش در آمده است. از نمونه های قابل توجه و کمیابی که به مجموعه جانوری موزه اضافه شده پوست ببر منقرض شده ایران است.