قوچ اصفهان

پستانداران

راسته: زوج سمان
راسته لاتین: Artiodactyla
خانواده: گاوسانان
خانواده لاتین: Bovidae
اسم علمی: Ovis orientalis isphahanica
اسم انگلیسی: Esfahan Sheep
زیستگاه

تپه و ماهورها و دامنه کوهستان ها
پراکنش در ایران : مناطق جنوب غربی و جنوب شرقی اصفهان و قسمتی از استان چهارمحال بختیاری

تغذیه:

علوفه ، بوته ها و برگ درختان

حفاظت:

دشمن طبیعی قوچ و میش ،گرگ ، پلنگ ، یوز ، سگ های اهلی هستند.در سال های اخیر به علت اشغال زیستگاه و آبشخورها و شکار بیرویه ،نسل آنها شدیدا رو به کاهش نهاده و در بعضی از مناطق به کلی نابود شده اند.


1049بازدید

قوچ اصفهان
قوچ اصفهان

پستانداران

موزه طبیعت و حیات وحش ایران در بخش های متعدد نمایشگر نمونه های زیستی متنوع ایران است و در سالن های آن پنج راسته پستانداران شامل خرگوشها، جوندگان، گوشتخواران، فردسمان، زوج سمان در 13خانواده در برگیرنده خرگوش، سنجاب، موش، سگ سانان، خرسها، راسو، کفتار، گربه سانان، اسب و الاغ، گوزن، گاوسانان، خوکها و فک ها بیش از 26 گونه از موجودات را به نمایش گذاشته است .
همچنین افزون بر 165 گونه پرنده از مجموع حدود 517 گونه پرنده شناسایی شده در ایران در سالن های موزه به نمایش در آمده است. از نمونه های قابل توجه و کمیابی که به مجموعه جانوری موزه اضافه شده پوست ببر منقرض شده ایران است.