پازن

گاوسانان

راسته: زوج سمان
راسته لاتین: Artiodactyla
خانواده: گاوسانان
خانواده لاتین: Bovidae
اسم علمی: Capra aegagrus
اسم انگلیسی: Wild goat
زیستگاه

از صخره های سنگی ساحلی تا ارتفاعات بالاتر از 4000 متر
پراکنش در ایران : در تمام نقاط به جز مناطق کویری مرکزی پراکنده است.

تغذیه:

از علوفه و بوته ها تغذیه می کنند.

حفاظت:

در سالهای اخیر جمعت آن در اکثر زیستگاهها شدیدا رو به کاهش نهاده و در بسیاری از مناطق مانند جنوب فارس ، بوشهر و غرب کشور که تا چند سال پیش هزاران راس پازن مشاهده میگردد نسل آن در خطر انقراض قرار گرفته است.


1343بازدید

 پازن
پازن

گاوسانان

موزه طبیعت و حیات وحش ایران در بخش های متعدد نمایشگر نمونه های زیستی متنوع ایران است و در سالن های آن پنج راسته پستانداران شامل خرگوشها، جوندگان، گوشتخواران، فردسمان، زوج سمان در 13خانواده در برگیرنده خرگوش، سنجاب، موش، سگ سانان، خرسها، راسو، کفتار، گربه سانان، اسب و الاغ، گوزن، گاوسانان، خوکها و فک ها بیش از 26 گونه از موجودات را به نمایش گذاشته است .
همچنین افزون بر 165 گونه پرنده از مجموع حدود 517 گونه پرنده شناسایی شده در ایران در سالن های موزه به نمایش در آمده است. از نمونه های قابل توجه و کمیابی که به مجموعه جانوری موزه اضافه شده پوست ببر منقرض شده ایران است.