باکلان

راسته پلیکان سانان

راسته: پلیکان سانان
راسته لاتین: Pelecaniformes
خانواده: باکلانیان
خانواده لاتین: Phalacrocoracidae
اسم علمی: Phalacrocorax carbo
اسم انگلیسی: Cormorant
زیستگاه

این پرنده ، در سواحل دریاها ، خور ها ، دریاچه های ساحلی و آب های داخل خشکی به سر می برد و روی درختان آشیانه می سازد . در ایران ، زمستانها نسبتا فراوان است و در استان های شمالی و استان فارس به وفور تولید مثل می کند.

تغذیه:

ماهی

حفاظت:

با توجه به فراوانی این پرنده ، در حال حاضر ، نیازی به برنامه های ویژه حفاظتی ندارد.


645بازدید

باکلان
باکلان

راسته پلیکان سانان

موزه طبیعت و حیات وحش ایران در بخش های متعدد نمایشگر نمونه های زیستی متنوع ایران است و در سالن های آن پنج راسته پستانداران شامل خرگوشها، جوندگان، گوشتخواران، فردسمان، زوج سمان در 13خانواده در برگیرنده خرگوش، سنجاب، موش، سگ سانان، خرسها، راسو، کفتار، گربه سانان، اسب و الاغ، گوزن، گاوسانان، خوکها و فک ها بیش از 26 گونه از موجودات را به نمایش گذاشته است .
همچنین افزون بر 165 گونه پرنده از مجموع حدود 517 گونه پرنده شناسایی شده در ایران در سالن های موزه به نمایش در آمده است. از نمونه های قابل توجه و کمیابی که به مجموعه جانوری موزه اضافه شده پوست ببر منقرض شده ایران است.