میش مرغ

راسته درناسانان

راسته: درنا سانان
راسته لاتین: Gruiformes
خانواده: هوبره
خانواده لاتین: Otididae
اسم علمی: Otis tarda
اسم انگلیسی: Great Bustard
زیستگاه

این پرنده در دشت های باز ، استپ های مرتعی ، مزارع و کشتزارها به سر برده و روی زمین آشیانه می سازد . در ایران ، به صورت بومی و مهاجر دیده می شود.

تغذیه:

حفاظت:

این پرنده با وجود اینکه در زمره پرندگان نادر و در خطر انقراض محسوب شده و تحت حمایت قرار دارد ، اما ضرورری است به طور کلی از شکار آن جلوگیری شده و برای حفاظت از محل های تولید مثل ، آشیانه و تخم هایش در مناطق شما غرب ایران ، اقدامات جدی به عمل آید.


931بازدید

میش مرغ
میش مرغ

راسته درناسانان

موزه طبیعت و حیات وحش ایران در بخش های متعدد نمایشگر نمونه های زیستی متنوع ایران است و در سالن های آن پنج راسته پستانداران شامل خرگوشها، جوندگان، گوشتخواران، فردسمان، زوج سمان در 13خانواده در برگیرنده خرگوش، سنجاب، موش، سگ سانان، خرسها، راسو، کفتار، گربه سانان، اسب و الاغ، گوزن، گاوسانان، خوکها و فک ها بیش از 26 گونه از موجودات را به نمایش گذاشته است .
همچنین افزون بر 165 گونه پرنده از مجموع حدود 517 گونه پرنده شناسایی شده در ایران در سالن های موزه به نمایش در آمده است. از نمونه های قابل توجه و کمیابی که به مجموعه جانوری موزه اضافه شده پوست ببر منقرض شده ایران است.