باقرقره شکم سیاه (کوکر شکم سیاه)

راسته کبوتر سانان

راسته: کبوتر سانان
راسته لاتین: Columbiformes
خانواده: باقرقره ییان
خانواده لاتین: Pteroclidae
اسم علمی: Pterocles orientalis
اسم انگلیسی: Black – bellied sandgrouse
زیستگاه

این پرنده در مناطق نیمه بیابانی با زمین های ناهموار و سنگلاخی به سر برده و روی زمین آشیانه می سازد . در ایران ، بومی و فراوان است.

تغذیه:

حشرات ، انواع دانه ، انواع میوه ، جوانه گیاهان

حفاظت:

با توجه به اینکه جمعیت این پرنده نسبتا فراوان است ، در حال حاضر ، تنها حفاظت از محل های تولید مثل و کنترل میزان شکارش کافی است و خطر خاصی این پرنده را تهدید نمی کند.


1220بازدید

باقرقره شکم سیاه (کوکر شکم سیاه)
باقرقره شکم سیاه (کوکر شکم سیاه)

راسته کبوتر سانان

موزه طبیعت و حیات وحش ایران در بخش های متعدد نمایشگر نمونه های زیستی متنوع ایران است و در سالن های آن پنج راسته پستانداران شامل خرگوشها، جوندگان، گوشتخواران، فردسمان، زوج سمان در 13خانواده در برگیرنده خرگوش، سنجاب، موش، سگ سانان، خرسها، راسو، کفتار، گربه سانان، اسب و الاغ، گوزن، گاوسانان، خوکها و فک ها بیش از 26 گونه از موجودات را به نمایش گذاشته است .
همچنین افزون بر 165 گونه پرنده از مجموع حدود 517 گونه پرنده شناسایی شده در ایران در سالن های موزه به نمایش در آمده است. از نمونه های قابل توجه و کمیابی که به مجموعه جانوری موزه اضافه شده پوست ببر منقرض شده ایران است.