گیلانشاه دم سیاه (گیلانشاه بال سفید )

راسته آبچلیک سانان

راسته: آبچلیک سانان
راسته لاتین: Charadriiformes
خانواده: آبچلیکیان
خانواده لاتین: Charadriidae
اسم علمی: Limosa limosa
اسم انگلیسی: Black –tailed Godwit
زیستگاه

این پرنده درمناطق تالابی ، سواحل گلی و شنی و دریاچه های آب شیرین به سر می برد. در ایران ، زمستان ها فراوان و به صورت مهاجر عبوری در همه زیستگاه های مناسب دیده می شود.

تغذیه:

حشرات ، کرم ها ، نرمتنان

حفاظت:

علاوه بر حفاظت از زیستگاه ها، شکار این پرنده باید دقیقا کنترل شود.


772بازدید

گیلانشاه دم سیاه (گیلانشاه بال سفید )
گیلانشاه دم سیاه (گیلانشاه بال سفید )

راسته آبچلیک سانان

موزه طبیعت و حیات وحش ایران در بخش های متعدد نمایشگر نمونه های زیستی متنوع ایران است و در سالن های آن پنج راسته پستانداران شامل خرگوشها، جوندگان، گوشتخواران، فردسمان، زوج سمان در 13خانواده در برگیرنده خرگوش، سنجاب، موش، سگ سانان، خرسها، راسو، کفتار، گربه سانان، اسب و الاغ، گوزن، گاوسانان، خوکها و فک ها بیش از 26 گونه از موجودات را به نمایش گذاشته است .
همچنین افزون بر 165 گونه پرنده از مجموع حدود 517 گونه پرنده شناسایی شده در ایران در سالن های موزه به نمایش در آمده است. از نمونه های قابل توجه و کمیابی که به مجموعه جانوری موزه اضافه شده پوست ببر منقرض شده ایران است.