طوطی طوق صورتی

راسته طوطی سانان

راسته: طوطی سانان
راسته لاتین: Psittaciformes
خانواده: طوطیان
خانواده لاتین: Psittacidae
اسم علمی: Psittacula krameri
اسم انگلیسی: Ring –necked Parakeet
زیستگاه

این پرنده در باغ ها ، جنگل های باز و نزدیک کشتزارها به سر برده و در سوراخ درختان ، به صورت گروهی ، آشیانه ساخته و تولید مثل می کند. اما احتمال دارد جمعیت هایی از آنها نیز به طور طبیعی در جنوب شرقی ایران وجود داشته باشند.

تغذیه:

دانه خوار و میوه خوار

حفاظت:

در حال حاضر ، به سبب نگهداری این پرنده به صورت قفسی و تعداد فراوان آنان در پارک ها و باغ های داخل و حاشیه شهر ها ، نیازی به برنامه ویژه حفاظتی ندارد.


877بازدید

طوطی طوق صورتی
طوطی طوق صورتی

راسته طوطی سانان

موزه طبیعت و حیات وحش ایران در بخش های متعدد نمایشگر نمونه های زیستی متنوع ایران است و در سالن های آن پنج راسته پستانداران شامل خرگوشها، جوندگان، گوشتخواران، فردسمان، زوج سمان در 13خانواده در برگیرنده خرگوش، سنجاب، موش، سگ سانان، خرسها، راسو، کفتار، گربه سانان، اسب و الاغ، گوزن، گاوسانان، خوکها و فک ها بیش از 26 گونه از موجودات را به نمایش گذاشته است .
همچنین افزون بر 165 گونه پرنده از مجموع حدود 517 گونه پرنده شناسایی شده در ایران در سالن های موزه به نمایش در آمده است. از نمونه های قابل توجه و کمیابی که به مجموعه جانوری موزه اضافه شده پوست ببر منقرض شده ایران است.