مینا

راسته گنجشک سانان

راسته: گنجشک سانان
راسته لاتین: Passeriformes
خانواده: ساریان
خانواده لاتین: Sturnidae
اسم علمی: tristis Acridotheres
اسم انگلیسی: Common mynah
زیستگاه

این پرنده درشهر ها ، روستا ها ، باغ ها ، مزراع و علفزارها به سر برده و لابلای درختان و نیزار ها نیز دیده می شود و در سوراخ درختان ، دیوار ها ، سقف خانه ها و تنه درختان آشیانه می سازد. در ایران بومی و نسبتا فراوان است .

تغذیه:

حشرات ، میوه ،جوانه و غنچه درختان

حفاظت:

این پرنده ، در گذشته، منحصرا در مناطق جنوب شرقی و جنوب مرکزی دیده می شد ، اما در سال های اخیر ، به سبب رها سازی آن در سایر شهر ها ، از جمله تهران و یا امکان اشغال جایگاه های خاص اکولوژیک در مسیر حرکتشان به مناطق شمالی ، در اغلب شهر های بزرگ ، از جمله تهران ، دیده می شود. بنابراین ، در حال حاضر ، محدودیت های صید و شکار آن ، برای حفاظتش کافی است.


595بازدید

مینا
مینا

راسته گنجشک سانان

موزه طبیعت و حیات وحش ایران در بخش های متعدد نمایشگر نمونه های زیستی متنوع ایران است و در سالن های آن پنج راسته پستانداران شامل خرگوشها، جوندگان، گوشتخواران، فردسمان، زوج سمان در 13خانواده در برگیرنده خرگوش، سنجاب، موش، سگ سانان، خرسها، راسو، کفتار، گربه سانان، اسب و الاغ، گوزن، گاوسانان، خوکها و فک ها بیش از 26 گونه از موجودات را به نمایش گذاشته است .
همچنین افزون بر 165 گونه پرنده از مجموع حدود 517 گونه پرنده شناسایی شده در ایران در سالن های موزه به نمایش در آمده است. از نمونه های قابل توجه و کمیابی که به مجموعه جانوری موزه اضافه شده پوست ببر منقرض شده ایران است.