دکتر علی میثمی

مشخصات فردی :

نام و نام خانوادگی : علی میثمی

محل تولد : لواسان

تاریخ تولد: 1313

سوابق تحصیلی :

·        اخذمدرک کارشناسی رشته زمین شناسی از دانشگاه تهران در سال 1340

·        اخذ مدرک کارشناسی ارشد رشته میکربیواستراتیگرافی از دانشگاه پیرماری کوری پاریس

·        اخذ مدرک دکتری رشته بیواستراتیگرافی از دانشگاه سوربن فرانسه  با دو رساله دکتری با عنوان "بیواستراتیگرافیسنوزوئیک ایتالیا " و بیواستراتیگرافی سنوزوئیک ایران " با درجه اتا (ETAT) در سال 1348

سوابق اجرایی و کاری :

·        عضوهیئت علمی گروه زمین شناسی دانشسرای عالی تهران در سال  1348

·        مدیرگروه زمین شناسی دانشگاه تربیت معلم در سال های 1359-1354

·        کسب رتبه دانشیاری در سال 1369

·        کسب مقام استادی در سال 1378

·        استادتمام وقت دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرری از سال 1378 تاکنون

·        تدریس در دانشگاه تهران ، دانشگاه شهید بهشتی ، دانشگاه اصفهان ، دانشگاه بلوچستان و چندواحد دانشگاه آزاد اسلامی

·        مدیرگروه علوم تجربی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرری

·        عضوانجمن فارغ تحصیلان دانشگاه سوربن فرانسه

·        عضوانجمن زمین شناسی ایران

·        تاسیس و راه اندازی آزمایشگاه میکروپالئونتولوژی گروه زمین شناسی دانشگاه تربیت معلم

·        تاسیس و راه اندازی آزمایشگاه زمین شناسی دانشسرای عالی زاهدان

·        تاسیس و راه اندازی آزمایشگاه زمین شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرری

·        تاسیس موزه زمین شناسی موزه طبیعت و حیات وحش دارآباد

سوابق پژوهشی و علمی:

·        اجرای طرح تحقیقاتی زمین شناسی جزیره هرمز با همکاری استادان گروه زمین شناسی دانشگاه تربیت معلم

·        اجرای طرح تامین مصالح آب رسانی در زمان جنگ به سفارش جهاد سازندگی خوزستان

·        اجرای طرح پژوهش بر سنگواره های ایران و کاربرد زمین شناسی آنها را در دانشگاه آزاداسلامی واحد تهران جنوب

·        راهنمایی بالای 145 پایان نامه کارشناسی ارشد و بالای هفت پایانامه دکتری

·        دارای شش عنوان کتاب تالیفی و چهار عنوان کتاب ترجمه و همچنین تصیح دو کتاب

·        ارایه75 مقاله تحقیقی و پژوهشی در مجلات داخلی و هشت مقاله به زبان فرانسه و انگلیسی درمجلات بین المللی

·        ارائه شش مقاله در انجمن بین المللی زمین شناسی

·        ارائه دو مقاله در انجمن زمین شناسی نفت

·        ارائه سه مقاله در همایش های زمین شناسی سازمانی زمین شناسی کشور

·        ارائه دو مقاله در همایش زمین شناسی دانشگاه تربیت معلم

·        ارائه دو مقاله در دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرری

·        دریافت تقدیر نامه متعدد از سازمان میراث فرهنگی

·        دریافت تقدیر نامه از حفاظت محیط زیست

·        دریافت تقدیر نامه از دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرری

·        عضو دفتر شورای جذب نخبگان

موزه طبیعت و حیات وحش ایران در بخش های متعدد نمایشگر نمونه های زیستی متنوع ایران است و در سالن های آن پنج راسته پستانداران شامل خرگوشها، جوندگان، گوشتخواران، فردسمان، زوج سمان در 13خانواده در برگیرنده خرگوش، سنجاب، موش، سگ سانان، خرسها، راسو، کفتار، گربه سانان، اسب و الاغ، گوزن، گاوسانان، خوکها و فک ها بیش از 26 گونه از موجودات را به نمایش گذاشته است .
همچنین افزون بر 165 گونه پرنده از مجموع حدود 517 گونه پرنده شناسایی شده در ایران در سالن های موزه به نمایش در آمده است. از نمونه های قابل توجه و کمیابی که به مجموعه جانوری موزه اضافه شده پوست ببر منقرض شده ایران است.