فروردین :
7 فروردین : روز ساعت زمین
13 فروردین : روز انس با طبیعت
اردیبهشت :
3 اردیبهشت : روز زمین پاک
20 اردیبهشت : روز بین المللی پرندگان مهاجر
خرداد :
2 خرداد : روز جهانی تنوع زیستی
16 خرداد : روز جهانی محیط زیست
28 خرداد : روز جهانی مبارزه با بیابان زدایی
مرداد :
1 مرداد : روز جهانی جمعیت
شهریور :
9 شهریور : روز ملی یوزپلنگ ایرانی
26 شهریور : روز جهانی حفاظت از لایه ازون
مهر :
16 مهر : روز ملی کودک و محیط زیست 
17 مهر : روز ملی محیط بان
21 مهر : روز جهانی کاهش بلایای طبیعی
آبان :
3 آبان : روز جهانی مبارزه با تغییرات اقلیمی
آذر :
3 آذر : روز ملی پرنده نگری
21 آذر : روز جهانی کوهستان
دی
29 دی : روز ملی هوای پاک
بهمن :
14 بهمن : روز جهانی  تالاب ها
اسفند :
15 اسفند : روز ملی درختکاری
24 اسفند : روز جهانی حفاظت از رودخانه ها 
 
 
 
 

موزه طبیعت و حیات وحش ایران در بخش های متعدد نمایشگر نمونه های زیستی متنوع ایران است و در سالن های آن پنج راسته پستانداران شامل خرگوشها، جوندگان، گوشتخواران، فردسمان، زوج سمان در 13خانواده در برگیرنده خرگوش، سنجاب، موش، سگ سانان، خرسها، راسو، کفتار، گربه سانان، اسب و الاغ، گوزن، گاوسانان، خوکها و فک ها بیش از 26 گونه از موجودات را به نمایش گذاشته است .
همچنین افزون بر 165 گونه پرنده از مجموع حدود 517 گونه پرنده شناسایی شده در ایران در سالن های موزه به نمایش در آمده است. از نمونه های قابل توجه و کمیابی که به مجموعه جانوری موزه اضافه شده پوست ببر منقرض شده ایران است.