راسته شاهین سانان (13) راسته درناسانان (9) راسته دارکوب سانان (1) راسته ماکیان سانان (5) راسته پلیکان سانان (4) راسته طوطی سانان (1) راسته جغد سانان (5) راسته آبچلیک سانان (24) راسته گنجشک سانان (30) راسته لک لک سانان (14) راسته کبوتر سانان (6) راسته کشیم سانان (3) راسته غازسانان (22) راسته سبز قباسانان (8)
صفحه 1 از 3ابتدا   قبلی   [1]  2  3  بعدی   انتها   

موزه طبیعت و حیات وحش ایران در بخش های متعدد نمایشگر نمونه های زیستی متنوع ایران است و در سالن های آن پنج راسته پستانداران شامل خرگوشها، جوندگان، گوشتخواران، فردسمان، زوج سمان در 13خانواده در برگیرنده خرگوش، سنجاب، موش، سگ سانان، خرسها، راسو، کفتار، گربه سانان، اسب و الاغ، گوزن، گاوسانان، خوکها و فک ها بیش از 26 گونه از موجودات را به نمایش گذاشته است .
همچنین افزون بر 165 گونه پرنده از مجموع حدود 517 گونه پرنده شناسایی شده در ایران در سالن های موزه به نمایش در آمده است. از نمونه های قابل توجه و کمیابی که به مجموعه جانوری موزه اضافه شده پوست ببر منقرض شده ایران است.