سارگپه پا بلند

راسته شاهین سانان

راسته: شاهین سانان
راسته لاتین: Falconiformes
خانواده: قوشیان
خانواده لاتین: Accipiteridea
اسم علمی: Buteo rufinus
اسم انگلیسی: Long – legged buzzard
زیستگاه

این پرنده در دشتهای وسیع ،نواحی نیمه بیابانها ،کوهستانها ، مناطق به درخت به سر می برد و معمولا روی زمین و گاهی نیز روی تک درختها آشیانه می سازد.در ایران بومی و نسبتا فراوان است.

تغذیه:

پستانداران کوچک و پرندگان یا خزندگان

حفاظت:

این پرنده در زمره پرندگان حمایت شده است و چنین به نظر میرسد که ، در حال حاضر نیازی به اجرا برنامه ویزه حفاظتی ندارد.


1075بازدید

سارگپه پا بلند
سارگپه پا بلند

راسته شاهین سانان

موزه طبیعت و حیات وحش ایران در بخش های متعدد نمایشگر نمونه های زیستی متنوع ایران است و در سالن های آن پنج راسته پستانداران شامل خرگوشها، جوندگان، گوشتخواران، فردسمان، زوج سمان در 13خانواده در برگیرنده خرگوش، سنجاب، موش، سگ سانان، خرسها، راسو، کفتار، گربه سانان، اسب و الاغ، گوزن، گاوسانان، خوکها و فک ها بیش از 26 گونه از موجودات را به نمایش گذاشته است .
همچنین افزون بر 165 گونه پرنده از مجموع حدود 517 گونه پرنده شناسایی شده در ایران در سالن های موزه به نمایش در آمده است. از نمونه های قابل توجه و کمیابی که به مجموعه جانوری موزه اضافه شده پوست ببر منقرض شده ایران است.