زنبور خوار (زنبور خوار معمولی )

راسته سبز قباسانان

راسته: سبز قبا سانان
راسته لاتین: Coraciiformes
خانواده: زنبور خواریان
خانواده لاتین: Meropidae
اسم علمی: Merops apiaster
اسم انگلیسی: European bee-eater
زیستگاه

این پرنده در فضاهای باز با بوته های پراکنده و درختان اندک ، و روی تیر های تلگراف به سر برده و در سوراخ دیواره ساحلی رودخانه ، گودال های شنی و گاهی روی زمین هموار ، به صورت گروهی ، تولید مثل می کند. درایران ، تابستان ها فراوان است.

تغذیه:

زنبورهای گوناگون

حفاظت:

با وجود شکار این پرنده ، به منظور جلوگیری از حمله آنها به کندوهای عسل ، به نظر نمیرسد نیازی به برنامه ویژه حفاظتی داشته باشد.


969بازدید

زنبور خوار (زنبور خوار معمولی )
زنبور خوار (زنبور خوار معمولی )

راسته سبز قباسانان

موزه طبیعت و حیات وحش ایران در بخش های متعدد نمایشگر نمونه های زیستی متنوع ایران است و در سالن های آن پنج راسته پستانداران شامل خرگوشها، جوندگان، گوشتخواران، فردسمان، زوج سمان در 13خانواده در برگیرنده خرگوش، سنجاب، موش، سگ سانان، خرسها، راسو، کفتار، گربه سانان، اسب و الاغ، گوزن، گاوسانان، خوکها و فک ها بیش از 26 گونه از موجودات را به نمایش گذاشته است .
همچنین افزون بر 165 گونه پرنده از مجموع حدود 517 گونه پرنده شناسایی شده در ایران در سالن های موزه به نمایش در آمده است. از نمونه های قابل توجه و کمیابی که به مجموعه جانوری موزه اضافه شده پوست ببر منقرض شده ایران است.