زرد پره مزرعه

راسته گنجشک سانان

راسته: گنجشک سانان
راسته لاتین: Passeriformes
خانواده: زردپره ییان
خانواده لاتین: Emberizidae
اسم علمی: Emberiza calandra
اسم انگلیسی: Corn bunting
زیستگاه

این پرنده در کشتزارها ، کوهپایه ها ی دارای بوته های پراکنده ، زمین های بایر و کنار جاده ها به سر برده و لابلای علف ها و سایر پوشش های گیاهی ، روی زمین آشیانه می سازد.در ایران ، بومی و فراوان است.

تغذیه:

دانه ، حشرات و گیاهان سبز

حفاظت:

چنین به نظر می رسد که این پرنده، در حال حاضر ، نیازی به برنامه ویژه حفاظتی ندارد ، اگر چه بررسی وضعیت جمعیت و پراکندگی ان ضروری است.


984بازدید

زرد پره مزرعه
زرد پره مزرعه

راسته گنجشک سانان

موزه طبیعت و حیات وحش ایران در بخش های متعدد نمایشگر نمونه های زیستی متنوع ایران است و در سالن های آن پنج راسته پستانداران شامل خرگوشها، جوندگان، گوشتخواران، فردسمان، زوج سمان در 13خانواده در برگیرنده خرگوش، سنجاب، موش، سگ سانان، خرسها، راسو، کفتار، گربه سانان، اسب و الاغ، گوزن، گاوسانان، خوکها و فک ها بیش از 26 گونه از موجودات را به نمایش گذاشته است .
همچنین افزون بر 165 گونه پرنده از مجموع حدود 517 گونه پرنده شناسایی شده در ایران در سالن های موزه به نمایش در آمده است. از نمونه های قابل توجه و کمیابی که به مجموعه جانوری موزه اضافه شده پوست ببر منقرض شده ایران است.