ملکه اسپانیا

پروانه ها

راسته: بال پولک داران
راسته لاتین: LEPIDOPTERA
خانواده: چارپا پروانگان
خانواده لاتین: NYMPHALIDAE
اسم علمی: ISSORIA LATHONIA
اسم انگلیسی:
زیستگاه

در اکثر نقاط ایران و بیشتر مناطق معتدل
گروه : روز پرواز
پراکنش در ایران : البرز مرکزی ، شمال ، آذربایجان ، قزوین

تغذیه:

ازشهد گل های تیره ناز ، تیره چتریان

حفاظت:

خیلی کم در حال انقراض به علت تغییرات اقلیمی شدید و سمپاشی


998بازدید

ملکه اسپانیا
ملکه اسپانیا

پروانه ها

موزه طبیعت و حیات وحش ایران در بخش های متعدد نمایشگر نمونه های زیستی متنوع ایران است و در سالن های آن پنج راسته پستانداران شامل خرگوشها، جوندگان، گوشتخواران، فردسمان، زوج سمان در 13خانواده در برگیرنده خرگوش، سنجاب، موش، سگ سانان، خرسها، راسو، کفتار، گربه سانان، اسب و الاغ، گوزن، گاوسانان، خوکها و فک ها بیش از 26 گونه از موجودات را به نمایش گذاشته است .
همچنین افزون بر 165 گونه پرنده از مجموع حدود 517 گونه پرنده شناسایی شده در ایران در سالن های موزه به نمایش در آمده است. از نمونه های قابل توجه و کمیابی که به مجموعه جانوری موزه اضافه شده پوست ببر منقرض شده ایران است.