برگ خوار نارنج

پروانه ها

راسته: بال پولک داران
راسته لاتین: LEPIDOPTERA
خانواده: چلچله پروانه
خانواده لاتین: PAPILIONIDAE
اسم علمی: PAPILIO DEMOLEUS
اسم انگلیسی:
زیستگاه

مناطق باز و باغ های مرکبات پارک ها و مناطق شهری تا حاشیه جنگل و حداقل تا ارتفاع 1700 متر
گروه : روز پرواز
پراکنش در ایران : بیشتر مناطق دارای درختان مرکبات و مناطق ساحلی جنوبی تا استان های لرستان ، ایلام ، کرمان ، فارس ، اصفهان ، یزد ، تهران و مناطق ساحلی خزر

تغذیه:

شهد گل های کاغذی

حفاظت:

در صورت وجود گیاه میزبان فراوان دیده می شود


1027بازدید

برگ خوار نارنج
برگ خوار نارنج

پروانه ها

موزه طبیعت و حیات وحش ایران در بخش های متعدد نمایشگر نمونه های زیستی متنوع ایران است و در سالن های آن پنج راسته پستانداران شامل خرگوشها، جوندگان، گوشتخواران، فردسمان، زوج سمان در 13خانواده در برگیرنده خرگوش، سنجاب، موش، سگ سانان، خرسها، راسو، کفتار، گربه سانان، اسب و الاغ، گوزن، گاوسانان، خوکها و فک ها بیش از 26 گونه از موجودات را به نمایش گذاشته است .
همچنین افزون بر 165 گونه پرنده از مجموع حدود 517 گونه پرنده شناسایی شده در ایران در سالن های موزه به نمایش در آمده است. از نمونه های قابل توجه و کمیابی که به مجموعه جانوری موزه اضافه شده پوست ببر منقرض شده ایران است.