چنگر

راسته درناسانان

راسته: درنا سانان
راسته لاتین: Gruiformes
خانواده: یلوه ییان
خانواده لاتین: Rallidae
اسم علمی: Fulica atra
اسم انگلیسی: Coot (common coot) (Eurasian coot )
زیستگاه

این پرنده در مناطق نیزاری با آب باز ، باتلاق ها ، دریاچه ها و گاهی حاشیه رودخانه ها وسیع به سر برده و درون نیزارها انبوه آشیانه می سازد . در ایران بومی و فراوان است و زمستا ن ها ، به تعداد فراوان ، در تالاب ها شمال و جنوب دیده می شود.

تغذیه:

گیاهان آبزی ، جوانه نی و حشرات

حفاظت:

جمعیت این پرنده نسبتا فراوان است ، اما کنترل شکار و برداشت آن اهمیت بسزایی دارد.


1037بازدید

چنگر
چنگر

راسته درناسانان

موزه طبیعت و حیات وحش ایران در بخش های متعدد نمایشگر نمونه های زیستی متنوع ایران است و در سالن های آن پنج راسته پستانداران شامل خرگوشها، جوندگان، گوشتخواران، فردسمان، زوج سمان در 13خانواده در برگیرنده خرگوش، سنجاب، موش، سگ سانان، خرسها، راسو، کفتار، گربه سانان، اسب و الاغ، گوزن، گاوسانان، خوکها و فک ها بیش از 26 گونه از موجودات را به نمایش گذاشته است .
همچنین افزون بر 165 گونه پرنده از مجموع حدود 517 گونه پرنده شناسایی شده در ایران در سالن های موزه به نمایش در آمده است. از نمونه های قابل توجه و کمیابی که به مجموعه جانوری موزه اضافه شده پوست ببر منقرض شده ایران است.