آبچلیک شکیل

راسته آبچلیک سانان

راسته: آبچلیک سانان
راسته لاتین: Charadriiformes
خانواده: آبچلیکیان
خانواده لاتین: Scolopacidae
اسم علمی: Philomachus pugnax
اسم انگلیسی: Ruff
زیستگاه

این پرنده در مناطق آبی داخل خشکی ، سواحل دریاچه ها و گاهی نیز در خورها به سر می برد . در ایران ، به صورت مهاجر عبوری ، به تعداد فراوان دیده شده و تعداد اندکی نیز در جنوب غربی ، زمستان گذرانی می کنند.

تغذیه:

بی مهرگان آبزی و حشرات

حفاظت:

توجه دقیق به وضعیت جمعیت ، شکار و مناطق تولید مثل این پرنده ضرورت تام دارد.


1097بازدید

آبچلیک شکیل
آبچلیک شکیل

راسته آبچلیک سانان

موزه طبیعت و حیات وحش ایران در بخش های متعدد نمایشگر نمونه های زیستی متنوع ایران است و در سالن های آن پنج راسته پستانداران شامل خرگوشها، جوندگان، گوشتخواران، فردسمان، زوج سمان در 13خانواده در برگیرنده خرگوش، سنجاب، موش، سگ سانان، خرسها، راسو، کفتار، گربه سانان، اسب و الاغ، گوزن، گاوسانان، خوکها و فک ها بیش از 26 گونه از موجودات را به نمایش گذاشته است .
همچنین افزون بر 165 گونه پرنده از مجموع حدود 517 گونه پرنده شناسایی شده در ایران در سالن های موزه به نمایش در آمده است. از نمونه های قابل توجه و کمیابی که به مجموعه جانوری موزه اضافه شده پوست ببر منقرض شده ایران است.