گراز

خوک ها

راسته: زوج سمان
راسته لاتین: ORDER ARTIODACTYLA
خانواده: خوک ها
خانواده لاتین: Suidae
اسم علمی: Sus scrofa
اسم انگلیسی: Wild Boar
زیستگاه

در اکثر زیستگاهای زندگی میکند ، اما مناطق پر آب با پوشش گیاهی بلند را ترجیح می دهد.
پراکنش در ایران : در اکثر مناطق ایران

تغذیه:

همه چیز خوار است ، از غذاهای گیاهی شامل ریشه ، ساقه ، برگ و دامنه های گیاهان ، قارچ ، غلات ، حبوبات ،میوه و غذای جانوری شامل بی مهرگان کوچک ، حشره ها و لارو آن ها ، لاشه حیوانات و نیز زباله ها تغذیه میکند.

حفاظت:

این گونه در ایران جمعیت کافی دراد و به نظر نمی رسد خطری نسل آن را تهدید کند.


1504بازدید

 گراز
گراز

خوک ها

موزه طبیعت و حیات وحش ایران در بخش های متعدد نمایشگر نمونه های زیستی متنوع ایران است و در سالن های آن پنج راسته پستانداران شامل خرگوشها، جوندگان، گوشتخواران، فردسمان، زوج سمان در 13خانواده در برگیرنده خرگوش، سنجاب، موش، سگ سانان، خرسها، راسو، کفتار، گربه سانان، اسب و الاغ، گوزن، گاوسانان، خوکها و فک ها بیش از 26 گونه از موجودات را به نمایش گذاشته است .
همچنین افزون بر 165 گونه پرنده از مجموع حدود 517 گونه پرنده شناسایی شده در ایران در سالن های موزه به نمایش در آمده است. از نمونه های قابل توجه و کمیابی که به مجموعه جانوری موزه اضافه شده پوست ببر منقرض شده ایران است.