باکلان کوچک

راسته پلیکان سانان

راسته: پلیکان سانان
راسته لاتین: Pelecaniformes
خانواده: باکلانیان
خانواده لاتین: Phalacrocoracidae
اسم علمی: Phalacrocorax pygmeus
اسم انگلیسی: Pygmy Cormorant
زیستگاه

این پرنده ، اغلب در آب های درون خشکی مناطق جنوب شرقی و غرب پاله آرکتیک در مناطق نسبتا گرم تالابی ، سواحل دریا و رودخانه ها به سر
می برد و به صورت گروهی در بوته های مناطق مردابی تولید مثل می کند. در ایران ، به تعداد اندک تا متوسط در تالابهای دز و کرخه ، هور العظیم ، انزلی ، میانکاله و تالابهای فارس و سیستان دیده شده و در بعضی از آنها تولید مثل می کند . به صورت انفرادی در تالابها شمال شرق کشور نیز گزارش شده است.

تغذیه:

ماهی

حفاظت:

در ساله ای اخیر ، جمعیت این پرنده کاهش چشمگیر یداشته و به همین سبب، در سطح جهانی ، پرنده ای در خطر محسوب شده است. بنابراین ، اجرای برنامه های ویژه حفاظتی در زیستگاه های تولید مثل این پرنده ، به خصوص هورالعظیم و تالاب انزلی ضروری است.


1051بازدید

باکلان کوچک
باکلان کوچک

راسته پلیکان سانان

موزه طبیعت و حیات وحش ایران در بخش های متعدد نمایشگر نمونه های زیستی متنوع ایران است و در سالن های آن پنج راسته پستانداران شامل خرگوشها، جوندگان، گوشتخواران، فردسمان، زوج سمان در 13خانواده در برگیرنده خرگوش، سنجاب، موش، سگ سانان، خرسها، راسو، کفتار، گربه سانان، اسب و الاغ، گوزن، گاوسانان، خوکها و فک ها بیش از 26 گونه از موجودات را به نمایش گذاشته است .
همچنین افزون بر 165 گونه پرنده از مجموع حدود 517 گونه پرنده شناسایی شده در ایران در سالن های موزه به نمایش در آمده است. از نمونه های قابل توجه و کمیابی که به مجموعه جانوری موزه اضافه شده پوست ببر منقرض شده ایران است.