کفچه نوک

راسته لک لک سانان

راسته: لک لک سانان
راسته لاتین: Ciconiiformes
خانواده: اکراسیان
خانواده لاتین: Threskiornithidae
اسم علمی: Platalea leucorodia
اسم انگلیسی: Spoonbill
زیستگاه

این پرنده در مناطق آبی کم عمق ، نیزارهای باتلاقی ، خور ها ، دریاچه ها و به صورت گروهی در جزایر به سربرده و روی درختان یا درون نیزارها تولید مثل می کند. درایران نسبتا فراوان است و طور گروهی دراغلب مناطق دیده شده و در فارس تولید مثل می کند . به صورت مهاجر عبوری در خراسان دیده می شود.

تغذیه:

حشرات ، نرمتنان و گیاهان آبزی

حفاظت:

جلوگیری از شکار و حفاظت از مناطق زیستی این پرنده ضرورت تام دارد.


990بازدید

کفچه نوک
کفچه نوک

راسته لک لک سانان

موزه طبیعت و حیات وحش ایران در بخش های متعدد نمایشگر نمونه های زیستی متنوع ایران است و در سالن های آن پنج راسته پستانداران شامل خرگوشها، جوندگان، گوشتخواران، فردسمان، زوج سمان در 13خانواده در برگیرنده خرگوش، سنجاب، موش، سگ سانان، خرسها، راسو، کفتار، گربه سانان، اسب و الاغ، گوزن، گاوسانان، خوکها و فک ها بیش از 26 گونه از موجودات را به نمایش گذاشته است .
همچنین افزون بر 165 گونه پرنده از مجموع حدود 517 گونه پرنده شناسایی شده در ایران در سالن های موزه به نمایش در آمده است. از نمونه های قابل توجه و کمیابی که به مجموعه جانوری موزه اضافه شده پوست ببر منقرض شده ایران است.