سهره نوک بزرگ

راسته گنجشک سانان

راسته: گنجشک سانان
راسته لاتین: Passeriformes
خانواده: سهره ییان
خانواده لاتین: Fringillidae
اسم علمی: Coccothraustes coccothraustes
اسم انگلیسی: Hawfinch
زیستگاه

این پرنده در جنگل های تنک و فشرده ، پارک ها و میوه زار ها به سر برده و اغلب در انتهای شاخه می نشیند و معمولا روی شاخ های نرم و در نوک انها آشیانه می سازد. در ایران ، بومی فراوان است.

تغذیه:

جوانه درختان و حشرات

حفاظت:

ابتدا باید بررسی دقیقی از وضعیت جمعیت و پراکندگی این پرنده صورت گیرد تا براساس آن برای حفاظتش برنامه ریزی شود.


1092بازدید

سهره نوک بزرگ
سهره نوک بزرگ

راسته گنجشک سانان

موزه طبیعت و حیات وحش ایران در بخش های متعدد نمایشگر نمونه های زیستی متنوع ایران است و در سالن های آن پنج راسته پستانداران شامل خرگوشها، جوندگان، گوشتخواران، فردسمان، زوج سمان در 13خانواده در برگیرنده خرگوش، سنجاب، موش، سگ سانان، خرسها، راسو، کفتار، گربه سانان، اسب و الاغ، گوزن، گاوسانان، خوکها و فک ها بیش از 26 گونه از موجودات را به نمایش گذاشته است .
همچنین افزون بر 165 گونه پرنده از مجموع حدود 517 گونه پرنده شناسایی شده در ایران در سالن های موزه به نمایش در آمده است. از نمونه های قابل توجه و کمیابی که به مجموعه جانوری موزه اضافه شده پوست ببر منقرض شده ایران است.