سلیم طلائی

راسته آبچلیک سانان

راسته: آبچلیک سانان
راسته لاتین: Charadriiformes
خانواده: سلیمیان
خانواده لاتین: Charadriidae
اسم علمی: Pluvialis apricaria
اسم انگلیسی: European gold plover
زیستگاه

این پرنده در سواحل دریا ها ، خور ها ، مصب ها ، اراضی شخم زده و کشتزارها به سر می برد. در ایران ، در نواحی ساحلی دریای خزر و خلیج فارس دیده می شود.

تغذیه:

کرم ، حشرات ، لارو حشرات ، سخت پوستان

حفاظت:

پس از بررسی دقیق وضعیت پراکندگی و جمعیت این پرنده ، اقدام مناسب حفاظتی ضروری است.


1662بازدید

سلیم طلائی
سلیم طلائی

راسته آبچلیک سانان

موزه طبیعت و حیات وحش ایران در بخش های متعدد نمایشگر نمونه های زیستی متنوع ایران است و در سالن های آن پنج راسته پستانداران شامل خرگوشها، جوندگان، گوشتخواران، فردسمان، زوج سمان در 13خانواده در برگیرنده خرگوش، سنجاب، موش، سگ سانان، خرسها، راسو، کفتار، گربه سانان، اسب و الاغ، گوزن، گاوسانان، خوکها و فک ها بیش از 26 گونه از موجودات را به نمایش گذاشته است .
همچنین افزون بر 165 گونه پرنده از مجموع حدود 517 گونه پرنده شناسایی شده در ایران در سالن های موزه به نمایش در آمده است. از نمونه های قابل توجه و کمیابی که به مجموعه جانوری موزه اضافه شده پوست ببر منقرض شده ایران است.