زنبور خوار گلو خرمایی

راسته سبز قباسانان

راسته: سبز قبا سانان
راسته لاتین: Coraciiformes
خانواده: زنبور خواریان
خانواده لاتین: Meropidae
اسم علمی: Merops persicus
اسم انگلیسی: Persian bee-eater
زیستگاه

این پرنده در دشت های باز ، زمین های کشاورزی و آبیاری شده و حاشیه تالاب ها به سر برده و به صورت گروهی در سوراخ دیواره ساحلی رودخانه ها ، تپه ها ، گودال ها آشیانه می سازد. در ایران تابستان ها در جنوب فراوان است و در شمال به تعداد نسبتا فراوان تولید مثل می کند .همچنین به صورت مهاجر عبوری ، در جمعیت های فراوان دیده می شود.

تغذیه:

حشره خوار

حفاظت:

از سوی کندو داران ، تلاش هایی به منظور کنترل و کاهش جمعیت این پرنده صورت می گیرد، اما به نظر نمی رسد ، در حال حاضر ، نیازی به برنامه ویژه حفاظتی داشته باشد.


1045بازدید

زنبور خوار گلو خرمایی
زنبور خوار گلو خرمایی

راسته سبز قباسانان

موزه طبیعت و حیات وحش ایران در بخش های متعدد نمایشگر نمونه های زیستی متنوع ایران است و در سالن های آن پنج راسته پستانداران شامل خرگوشها، جوندگان، گوشتخواران، فردسمان، زوج سمان در 13خانواده در برگیرنده خرگوش، سنجاب، موش، سگ سانان، خرسها، راسو، کفتار، گربه سانان، اسب و الاغ، گوزن، گاوسانان، خوکها و فک ها بیش از 26 گونه از موجودات را به نمایش گذاشته است .
همچنین افزون بر 165 گونه پرنده از مجموع حدود 517 گونه پرنده شناسایی شده در ایران در سالن های موزه به نمایش در آمده است. از نمونه های قابل توجه و کمیابی که به مجموعه جانوری موزه اضافه شده پوست ببر منقرض شده ایران است.