خروس کولی

راسته آبچلیک سانان

راسته: آبچلیک سانان
راسته لاتین: Charadriiformes
خانواده: سلیمیان
خانواده لاتین: Charadriidae
اسم علمی: Vanellus vanellus
اسم انگلیسی: Lapwing ( Northern Lapwing )
زیستگاه

این پرنده در علفزاره ، کشتزارها ، اراضی خیس و باتلاقی به سر
می برد .

تغذیه:

حشرات آبزی ، نرم تنان کنار آب

حفاظت:

حفاظت از محل های تولید مثل این پرنده ضروری است.


957بازدید

خروس کولی
خروس کولی

راسته آبچلیک سانان

موزه طبیعت و حیات وحش ایران در بخش های متعدد نمایشگر نمونه های زیستی متنوع ایران است و در سالن های آن پنج راسته پستانداران شامل خرگوشها، جوندگان، گوشتخواران، فردسمان، زوج سمان در 13خانواده در برگیرنده خرگوش، سنجاب، موش، سگ سانان، خرسها، راسو، کفتار، گربه سانان، اسب و الاغ، گوزن، گاوسانان، خوکها و فک ها بیش از 26 گونه از موجودات را به نمایش گذاشته است .
همچنین افزون بر 165 گونه پرنده از مجموع حدود 517 گونه پرنده شناسایی شده در ایران در سالن های موزه به نمایش در آمده است. از نمونه های قابل توجه و کمیابی که به مجموعه جانوری موزه اضافه شده پوست ببر منقرض شده ایران است.