چکاوک طوقی

پرندگان

راسته: گنجشک سانان
راسته لاتین: Passeriformes
خانواده: چکاوکیان
خانواده لاتین: Alaudidae
اسم علمی: Melanocorypha bimaculata
اسم انگلیسی: Bimaculated lark
زیستگاه

این پرنده در مناطق تپه ماهوری با پوشش گیاهی تنگ یا در حاشیه کشت زارها و در جوار مناطق صخرهای با ارتفاع1200تا1400متر به سر برده و زمستان ها را در اراضی کشاورزی نزدیک دریا سپری کرده و روی زمین و زیر بوته ها آشیانه می سازد .در ایران بومی و نسبتا فراوان است.

تغذیه:

دانه ها ، حشرات ، نرم تنان

حفاظت:

چنین به نظر میرسد که در حال حاضر نیازی به اجرای برنامه های گسترده حفاظتی ندارد.البته باید شکار این پرنده تحت کنترل باشد.


1065بازدید

چکاوک طوقی
چکاوک طوقی

پرندگان

موزه طبیعت و حیات وحش ایران در بخش های متعدد نمایشگر نمونه های زیستی متنوع ایران است و در سالن های آن پنج راسته پستانداران شامل خرگوشها، جوندگان، گوشتخواران، فردسمان، زوج سمان در 13خانواده در برگیرنده خرگوش، سنجاب، موش، سگ سانان، خرسها، راسو، کفتار، گربه سانان، اسب و الاغ، گوزن، گاوسانان، خوکها و فک ها بیش از 26 گونه از موجودات را به نمایش گذاشته است .
همچنین افزون بر 165 گونه پرنده از مجموع حدود 517 گونه پرنده شناسایی شده در ایران در سالن های موزه به نمایش در آمده است. از نمونه های قابل توجه و کمیابی که به مجموعه جانوری موزه اضافه شده پوست ببر منقرض شده ایران است.