تنجه

راسته غازسانان

راسته: غاز سانان
راسته لاتین: Anseriformes
خانواده: مرغابیان
خانواده لاتین: Anatidae
اسم علمی: Tadorna tadorna
اسم انگلیسی: Shelduck
زیستگاه

این پرنده در سواحل دریاچه ها و مناطق تالابی به سر برده و آشیانه اش را در سوراخ های درون سنگ ها می سازد.

تغذیه:

بذر و گیاهان آبزی ، نرم تنان ، حشرات و غلات

حفاظت:

ضروری است شکار این پرنده کنترل شود.


1014بازدید

تنجه
تنجه

راسته غازسانان

موزه طبیعت و حیات وحش ایران در بخش های متعدد نمایشگر نمونه های زیستی متنوع ایران است و در سالن های آن پنج راسته پستانداران شامل خرگوشها، جوندگان، گوشتخواران، فردسمان، زوج سمان در 13خانواده در برگیرنده خرگوش، سنجاب، موش، سگ سانان، خرسها، راسو، کفتار، گربه سانان، اسب و الاغ، گوزن، گاوسانان، خوکها و فک ها بیش از 26 گونه از موجودات را به نمایش گذاشته است .
همچنین افزون بر 165 گونه پرنده از مجموع حدود 517 گونه پرنده شناسایی شده در ایران در سالن های موزه به نمایش در آمده است. از نمونه های قابل توجه و کمیابی که به مجموعه جانوری موزه اضافه شده پوست ببر منقرض شده ایران است.