پرستو دریایی نوک کاکایی

راسته آبچلیک سانان

راسته: آبچلیک سانان
راسته لاتین: Charadriiformes
خانواده: پرستو دریاییان
خانواده لاتین: Sternidae
اسم علمی: Sterna nilotica
اسم انگلیسی: Gull – billed Tern
زیستگاه

این پرنده در باتلاق های شور ، سواحل شنی و آب های داخلی به سر برده و در سواحل شنی و جزایر حاشیه آب های شور ، به صورت گروهی آشیانه می سازند.در ایران ، عمدتا تابستان ها ، در شمال به تعداد فراوان دیده شده و تعداد اندکی از آنان در جنوب شرقی دریای خزر و همچنین خلیج فارس زمستان گذرانی می کنند.

تغذیه:

ماهیان ، سخت پوستان

حفاظت:

حفاظت از مناطق تولید مثل این پرنده اهمیت حیاتی دارد.


998بازدید

پرستو دریایی نوک کاکایی
پرستو دریایی نوک کاکایی

راسته آبچلیک سانان

موزه طبیعت و حیات وحش ایران در بخش های متعدد نمایشگر نمونه های زیستی متنوع ایران است و در سالن های آن پنج راسته پستانداران شامل خرگوشها، جوندگان، گوشتخواران، فردسمان، زوج سمان در 13خانواده در برگیرنده خرگوش، سنجاب، موش، سگ سانان، خرسها، راسو، کفتار، گربه سانان، اسب و الاغ، گوزن، گاوسانان، خوکها و فک ها بیش از 26 گونه از موجودات را به نمایش گذاشته است .
همچنین افزون بر 165 گونه پرنده از مجموع حدود 517 گونه پرنده شناسایی شده در ایران در سالن های موزه به نمایش در آمده است. از نمونه های قابل توجه و کمیابی که به مجموعه جانوری موزه اضافه شده پوست ببر منقرض شده ایران است.