پرستو دریایی معمولی

راسته آبچلیک سانان

راسته: آبچلیک سانان
راسته لاتین: Charadriiformes
خانواده: پرستو دریاییان
خانواده لاتین: Sternidae
اسم علمی: Hrundo sterna
اسم انگلیسی: Common tern
زیستگاه

این پرنده در سواحل دریاها ، دریاچه های آب شیرین ، رودخانه های بزرگ و تالاب های وسیع ، به صورت گروهی ، به سر برده و در سواحل ، میان تپه های شنی ، تولید مثل می کند. در ایران ، تابستان ها نسبتا فراوان و به صورت مهاجر عبوری ، در اغلب مناطق زیستگاهی مناسب دیده می شود.

تغذیه:

ماهیان و سخت پوستان

حفاظت:

چنین به نظر می رسد که این پرنده ، در حال حاضر ، نیازی به برنامه ویژه حفاظتی ندارد.


998بازدید

پرستو دریایی معمولی
پرستو دریایی معمولی

راسته آبچلیک سانان

موزه طبیعت و حیات وحش ایران در بخش های متعدد نمایشگر نمونه های زیستی متنوع ایران است و در سالن های آن پنج راسته پستانداران شامل خرگوشها، جوندگان، گوشتخواران، فردسمان، زوج سمان در 13خانواده در برگیرنده خرگوش، سنجاب، موش، سگ سانان، خرسها، راسو، کفتار، گربه سانان، اسب و الاغ، گوزن، گاوسانان، خوکها و فک ها بیش از 26 گونه از موجودات را به نمایش گذاشته است .
همچنین افزون بر 165 گونه پرنده از مجموع حدود 517 گونه پرنده شناسایی شده در ایران در سالن های موزه به نمایش در آمده است. از نمونه های قابل توجه و کمیابی که به مجموعه جانوری موزه اضافه شده پوست ببر منقرض شده ایران است.