کاکایی صورتی

راسته آبچلیک سانان

راسته: آبچلیک سانان
راسته لاتین: Charadriiformes
خانواده: کاکاییان
خانواده لاتین: Laridae
اسم علمی: Larus genei
اسم انگلیسی: Slender – billed gull
زیستگاه

این پرنده در مناطق ساحلی ، آبهای داخلی ، خورها و مصب ها به صورت گرو های کوچک و بزرگ به سر بره و همراه با پرستو های دریایی در سواحل کلی دیده می شود و در کنار رودخانه های حاشیه باتلاقها آشیانه ساخته و تولید مثل میکند و در ایران زمستانها به تعداد نسبتا فروان دیده می شود.

تغذیه:

ماهی ، موجودات کوچک آبزی ، سخت پوستان ، حشرات ، نرم تنان ، لاشه حیوانات ، میوه

حفاظت:

در سالهای اخیر به ندرت دیده شده است ، بنابراین ابتدا باید بررسی دقیقی از جمعیت و پراکندگی این پرنده صورت گرفته و سپس برنامه ریزی متناسبی برای حفاظتش تدوین شود.


1050بازدید

کاکایی صورتی
کاکایی صورتی

راسته آبچلیک سانان

موزه طبیعت و حیات وحش ایران در بخش های متعدد نمایشگر نمونه های زیستی متنوع ایران است و در سالن های آن پنج راسته پستانداران شامل خرگوشها، جوندگان، گوشتخواران، فردسمان، زوج سمان در 13خانواده در برگیرنده خرگوش، سنجاب، موش، سگ سانان، خرسها، راسو، کفتار، گربه سانان، اسب و الاغ، گوزن، گاوسانان، خوکها و فک ها بیش از 26 گونه از موجودات را به نمایش گذاشته است .
همچنین افزون بر 165 گونه پرنده از مجموع حدود 517 گونه پرنده شناسایی شده در ایران در سالن های موزه به نمایش در آمده است. از نمونه های قابل توجه و کمیابی که به مجموعه جانوری موزه اضافه شده پوست ببر منقرض شده ایران است.