شماره: 205
1392/07/12
انتقال اطلاعات علمی توسط کارشناسان موزه به رسانه ها

 موزه طبیعت وحیات حش ایران- دارآباد از نشر اطلاعات و مباحث علمی توسط کارشناسان خود در زمینه علوم مختلف به طرق مختلف خبر داد.

به گزارش روابط عمومی موزه، با شروع سال تحصیلی جدید و در راستای تحقق اهداف آموزشی موزه، تلاش در جهت علم آموزی جامعه با بهره گیری از رسانه ها آغاز گردید. از این فعالیتها می توان به مصاحبه با واحد مرکزی خبر در خصوص تکثیر طاووسهای موزه توسط دکتر نواییان مدیریت موزه و کارشناسان، همچنین مصاحبه با شبکه های رادیویی توسط مهندس چیذری مدیر نمایشگاه که در خصوص گنبدهای نمکی ایران و گل فشان ها انجام گرفت اشاره نمود. گفتنی است این مصاحبه رادیویی 7 مهر ماه سال جاری به شکل تلفنی انجام گرفت که در طی آن چیذری اظهار داشت: گلفشانها یکی از پدیده های زمین شناسی می باشند که دارای یک یا چند دهانه آتشفشانی مانند بوده و از آنها گل سرد خارج می شود. همچنین گنبدهای نمکی ساختمانهای گنبدی شکل نمکی هستند که دارای هسته مرکزی از جنس نمک بوده و اطراف آن را سنگهای رسوبی پوشانده است.این گنبدها به وفور در استانهای هرمزگان، سمنان، فارس، قم و بوشهر دیده می شوند.

حق انتشار محفوظ است ©