شماره: 203
1392/07/16
پوشش خبری از تکثیر موفق پرندگان در موزه دارآباد
پوشش خبری از تکثیر موفق پرندگان در موزه دارآباد

 موزه طبیعت و حیات وحش ایران- دارآباد از حضور خبرنگاران واحد مرکزی خبر جهت پوشش خبری تکثیر موفق پرندگان در موزه دارآباد خبر داد.

به گزارش روابط عمومی موزه، موزه دارآباد با بهره گیری از تدابیر کارشناسانه ی  دکتر نواییان مدیریت موزه و اجرایی  شدن این تدابیر توسط کارشناسان و تکنسین های بخش زنده موفق به تکثیر تعدادی از پرندگان خود شد. این مسئله مورد توجه رسانه ها از جمله خبرنگاران رسانه ملی قرار گرفت و به دنبال آن گروهی از واحد مرکزی خبر در موزه حاضر شدند و با تهیه گزارش از روند تکثیر و طرح سؤالاتی از دکتر نواییان ، مهندس چیذری مدیر نمایشگاه و آقا رباط جزی تکنسین بخش زنده به پوشش خبری این موضوع پرداختند. در این بین دکتر نواییان همراه گروه خبرنگاران در محل نگهداری این پرندگان حاضر شدند و اطلاعاتی پیرامون تعداد گونه های تکثیر شده ، نحوه نگه داری ، شیوه تکثیر  و ... در اختیار خبرنگاران قرار دادند.

گفتنی است این پرندگان شامل طاووس، کبک، قرقاوول و مرغ شاخدار می باشند که پس از بیرون آمدن از تخم با مکمل های غذایی و دان مخصوص غذا داده شده و در قفس های جداگانه در قرنطیه نگهداری می شوند. در حال حاضر بزرگترین آنها حدودا" دو ماهه است که به لحاظ سلامت در شرایط مطلوبی به سر می برد.

حق انتشار محفوظ است ©