دات نت نیوک
چهارشنبه 27 شهریور 1398
شما اینجا هستید    پژوهش فصلنامه

فصلنامه

ﺳﻪشنبه، 25 شهریور 1393 - 15:17
اکوسیستم های آبی از مهم ترین و حیاتی ترین عناصردرچرخه های حیات می باشند.همانطورکه می دانیم آب درحیات جانداران نقش بسزایی دارد. در یک تقسیم بندی کلی، اکوسیستم های آبی به اکوسیستم های آب شیرین و اکوسیستم های آب شور یا اکوسیستم های دریایی تقسیم می شوند. اکوسیستم های آب شیرین خود به سه گروه رودها و رودخانه ها، آبگیرها و دریاچه ها و اراضی مرطوب دسته بندی می شوند. اکوسیستم های آب شور نیز به نوبه خود به...