دات نت نیوک
چهارشنبه 27 شهریور 1398
شما اینجا هستید    معرفی موزه دارآباد معرفی سالن ها سالن 7: زمین شناسی

سالن 7: زمین شناسی

                     

                                                             

 

در این سالن دوران های مختلف زمین شناسی به صورت شماتیک و به صورت دیوراما به نمایش درآمده است. استناد به آیات قرآنی نشان دهنده اهمیت این بخش از دوران صدر اسلام از منظر الهی است. هر یک از دیوراماها، مختصات زیست جانوری و گیاهی و نمایی کلی از هر دوره از زیست زمین را در معرض دید قرار می دهد.
در این بخش سنگوارهای متنوعی نیز به نمایش در آمده اند که قدمت برخی از آنها به بیش از یک میلیارد سال می رسد. این نمونه ها شامل سنگوارهای ”پر کامبرین” یعنی قبل از دوران اول است. از دوران ”پالئوزوئیک” یعنی 542 تا 251 میلیون سال قبل نیز تعدادی اسفنج ، مرجان ، خار پوست ، سفالوپود گردآوری شده است. از دوران ”مزوئیک” یعنی 251 تا 65 میلیون سال پیش نیز تعدادی دو کفه ای، خار پوست، سفالود پود و شکم پا گرد آوری شده و در معرض نمایش قرار گرفته اند. از دوران ”سنوزوئیک” که در بر گیرنده 65 میلیون سال پیش تا عصر حاضر است نیز نمونه های بسیاری از شاخه های مختلف گرد آمده است.
در این سالن می توانید تعداد زیادی از کانی ها و سنگ هایی را مشاهده کنید که از لحاظ دارویی ، صنعتی و ساختمانی کاربرد به سزایی دارند.