دات نت نیوک
چهارشنبه 27 شهریور 1398
شما اینجا هستید    معرفی موزه دارآباد معرفی سالن ها سالن 1: آسیا، اروپا و امریکای شمالی

سالن آسیا، اروپا و امریکای شمالی

آسیای میانه و شرقی
در این بخش در کنار ” پیتون ” درازترین مار دنیا از خانواده بوئیده ، طاووس نر و ماده هند و سریلانکا و ببر بنگال و نمونه های برگزیده دیگری از آسیا به نمایش در آمده است.
اروپا و آمریکای شمالی
پستانداران به نمایش درآمده در این قسمت در بر گیرنده ” موس ” بزرگترین گوزن دنیا ، شاموا ، گوزن زرد اروپایی ، خرس قهوهای آمریکای شمالی و ببر سیبری است.پرندگان قاره های آسیا و اروپا مشترک است.