دات نت نیوک
چهارشنبه 27 شهریور 1398
شما اینجا هستید    معرفی موزه دارآباد معرفی سالن ها سالن گیاه شناسی

سالن گیاه شناسی

سالن گیاهشناسی موزه دارآباد دارای 600 گونه گیاهی خودرو از مناطق مختلف کشورمی باشد .

این سالن براساس نواحی فیتوجغرافیایی (جغرافیای گیاهی ) تقسیم بندی شده است و شامل ناحیه هیرکانی، ناحیه ایران – تورانی وناحیه خلیج فارس – عمانی است و در این مجموعه حداقل 50 گونه اندمیک (بومی ) در بین گیاهان دیده می شود.