دات نت نیوک
چهارشنبه 27 شهریور 1398
شما اینجا هستید    معرفی موزه دارآباد معرفی سالن ها سالن های شماره 5-6: آبزیان و خزندگان

سالن های شماره 5-6: آبزیان و خزندگان

                                                

جانوران زنده این سالن  شامل جانوران مربوط به دو رده خزندگان و ماهی ها است. در بخش آبزیان نمونه های گوناگونی از ماهیان آب شیرین شامل نمونه هایی از آسیا، آفریقا، آمریکای جنوبی و ماهیان آب شور شامل نمونه هایی از خلیج فارس است. تنوع رنگی این موجودات همراه با حرکات زیبای آنها در آب چشم نواز است.
در بخش خزندگان انواع مارهای سمی، غیر سمی نگهداری می شوند که در بر گیرنده گونه هایی است که در ایران نیز پراکندگی دارند. در این سالن همچنین نمونه هایی از خزندگان و آبزیان تاکسیدرمی شده نیز به نمایش در آمده اند.