دات نت نیوک
چهارشنبه 27 شهریور 1398
شما اینجا هستید    معرفی موزه دارآباد معرفی سالن ها سالن شماره 2: شمال ایران

سالن شماره 2: شمال ایران

                                                                                 

سالن شماره 2: شمال ایران

در این سالن  گونه هایی نظیر قوچ ارمنی ، آهو ، قوچ البرزی ، شوکا و... که  نمایشگر جانوری ( فون ) شمال غرب ایران است مشاهده میکنید همچنین گونه های جنگلی خزر شامل مرال ، گراز، گربه سانانی چون پلنگ، گربه جنگلی، گربه پالاس، سیاه گوش از حیوانات به نمایش گذاشته شده است و با حرکت در سمت چپ سالن قوچ های اوریال که از گونه های شمال شرق هستند و پازنها (کل) را از نمونه های شرق و غرب مشاهده کنید.

پرندگان تاکسیدرمی شده در سالن شماره 2 بومی و مهاجر ایران هستند.