دات نت نیوک
دوشنبه 02 مهر 1397
شما اینجا هستید    معرفی موزه دارآباد معرفی سالن ها سالن حشرات

بخش حشرات

این سالن درشمال محوطه موزه قرار دارد و به منظور آشنایی با انواع بومی و غیر بومی پروانه ها که جزو زیباترین حشرات هستند بر پا شده است.در این سالن علاوه بر به نمایش گذاشتن پروانه ها انواع مختلفی از قاب بالان ، عقرب ها و رتیل ها نیز دیده می شوداین بخش بر اساس جغرافیای جانوری به 8 منطقه اصلی برای پراکنش گونه های جانوری تقسیم شده است.

_ قاره کهنPaleartic

_ قاره جدید Nearctic

_ دنیای گرمسیری جدیدNeotropical

 _ آفریقای گرمسیری Aftropical

_ هند ومالزی Indo – Malayan

_ استرالیا Australian

_ جنوبگان Antarctica

 _ جزایراقیانوسی Oceanic Island

در حدود 000/ 20 گونه پروانه درسراسرجهان وجود دارد که درهمه مناطق جغرافیای جانوری به جز منطقه جنوبگان پراکنش دارند.همچنین در این سالن هر منطقه جغرافیایی جانوری را با پروانه های خاص آن منطقه برای نشان دادن تنوع زیستی پروانه های هر منطقه عرضه کرده ایم .این بخش بر اساس جغرافیای جانوری به 8 منطقه اصلی برای پراکنش گونه های جانوری تقسیم شده است.